ЖоЖогийн “Кишибэ Роханы талаарх яриа” мини-цуврал хийгдэнэ

ЖоЖогийн хачирхалтай адал явдлууд цувралын нэмэлт түүх болох Кишибэ Роханы талаарх яриа Японы үндэсний суваг NHK дээр live-action мини-цуврал болж гарах нь зарлагджээ. NHK-G суваг дээр энэ оны 12 сарын 28, 29, 30-нд гурван анги хэлбэрээр гарах ба, Кишибэ Роханы дүрд Иссэй Такахаши тоголно.

Бусад нийтлэл